Làm video karaoke

Tổng quan

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm video karaoke theo yêu cầu của khách hàng. Các bài hát từ xưa cũ cho đến hiện đại, tất cả các thể loại và ngôn ngữ chúng tôi đều có thể thực hiện.

Chúng tôi sẽ chia dịch vụ này thành 2 lựa chọn nhỏ hơn là: Không đóng logo trên video và Có đóng logo

Không đóng logo

Lựa chọn này phục vụ cho khách hàng muốn sản xuất, hoặc thuê chúng tôi sản xuất hộ video để giao cho đơn vị khác.
Giá có thể giảm khi sản xuất hàng loạt

Bên dưới là bảng giá theo từng lựa chọn nhỏ.
Lưu ý: Giá này có thể thay đổi tuỳ theo nhu cầu của thị trường.
Liên Hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

VK1

50k
mỗi bài
 • Không có logo
 • Beat có sẵn trên mạng
 • MV ca sĩ, phong cảnh

VK2

100k
mỗi bài
 • Không có logo
 • Beat có sẵn trên mạng
 • MV slide hình theo yêu cầu

VK3

400k
mỗi bài
 • Không có logo
 • Phối beat
 • MV tuỳ chọn

Có đóng logo

Lựa chọn này phục vụ cho khách hàng muốn sản xuất video karaoke có thương hiệu của mình
Giá có thể giảm khi sản xuất hàng loạt

Bên dưới là bảng giá theo từng lựa chọn nhỏ.
Lưu ý: Giá này có thể thay đổi tuỳ theo nhu cầu của thị trường.
Liên Hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

VC1

100k
mỗi bài
 • Logo tuỳ chọn
 • Beat có sẵn trên mạng
 • MV ca sĩ, phong cảnh

VC2

200k
mỗi bài
 • Logo tuỳ chọn
 • Beat có sẵn trên mạng
 • MV slide hình theo yêu cầu

VC3

500k
mỗi bài
 • Logo tuỳ chọn
 • Phối beat
 • MV tuỳ chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *