Vì Ta Đã Yêu – Karik, Thu Hòa

Xoá Đi Quá Khứ – Như Hexi

04:14

Ế – Karik, Windy Quyên

04:15

2 AM – BigDaddy, JustaTee

Ăn Gì Đây – Hoà Minzy, Mr. T

Sau Lưng Anh Sẽ Là – Only C, Binz